История на фирма „ПАС КОМЕРС” ООД

Фирма „Пас Комерс” ООД е създадена през 2000 г.

Първоначалната дейност, която фирмата извършва след създаването си, е ремонт и поддръжка на пътно- строителна техника. От този период има изпълнени договори за ремонт на багери, булдозери, фадроми и др. строителни машини за нуждите на ЗСК „Кремиковци” АД, „Бетонстрой” ЕООД, БКС „Белово” ЕООД и др.

В резултат на натрупания опит от ремонтната дейност като естествен ход на развитието на фирмата следва период на самостоятелна дейност в областта на пътно- строителните работи със собствена механизация. „Пас Комерс” ООД разширява своята дейност чрез закупуване на собствени машини от водещи световни марки в областта на строителната и пътно- строителната механизация и започва работа с тях на различни обекти.

Следващият етап от развитието на фирмата е разширяване на портфолиото от услуги чрез внос от Германия на строителна механизация, извършване на ремонт и възстановяване във фирмената сервизна база и продажба в страната.

Сред най-значителните постижения на фирмата могат да бъдат посочени непрекъснатото обновяване на материално-техническата база с нова съвременна техника и машини, поддържането на складова наличност от всички необходими резервни части за ремонт в сервизната база.

От създаването на фирмата до настоящия момент нейни клиенти и партньори са големи строителни компании, работещи в областта на пътното, индустриалното и жилищното строителство. С всяка изминала година се увеличава разнообразието и обема на механизацията, с която фирмата работи, което е предпоставка за подобряване на качеството и съкращаване на сроковете за изпълнение на работата.
Строителство - BUSINESS.bg
© ПАС КОМЕРС ООД | Всички права запазени!